മാന്ത്രിക വിദ്യയിലും ആയോധന കലയിലും അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമു ണ്ടായിരുന്ന ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു തേവർ വെള്ളന്നെ പുലയൻ. പോർട്ടിഗീസു കാരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോല്പിച്ച് ബേക്കൽക്കോട്ടയെ രക്ഷിച്ച വട്ട്യൻപൊള്ളരെ പോലെ വടക്കൻ വീരഗാഥയിലെ നെടുംനായകൻ തച്ചോളി ഒതേനനുമായി നേരിട്ടു ഏറ്റുമുട്ടി ഒതേന കുറുപ്പിനെ തോത്പിച്ചു തേവർ വെള്ളൻ. വസൂരി പിടിച്ചാണ് അന്ത്യം വരിച്ചത്.[1][2]

പേരാമ്പ്ര ചാനിയം കടത്ത് പൂമഠത്തിൽ സാമിയാരുടെ കൃഷിപ്പണിക്കാ രനായ കാവുങ്കുനി ചോയ്യോന്റെ മകനാണ് വെള്ളൻ. കുറ്റ്യാടി പുഴയുടെ തീരപ്രദേശഗ്രാമമായ തിരുവള്ളൂരാണ് തേവൻവെള്ളന്റെ തട്ടകം. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ തിറഉത്സവം നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. വെള്ളന്റെ പിതാവ് ചോയ്യോൻ കായിക അഭ്യാസ ത്തിൽ കിടയറ്റവനായിരുന്നു. കളരിയുടെ നാലയത്തുപോലും അധ:കൃതന് പ്രവേശനം അപ്രാപ്യമായിരുന്ന അക്കാലത്ത് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം കായിക അഭ്യാസം പഠിച്ചു എത് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. ജന്മസിദ്ധമായ അഭിരുചിയായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ അതിന് സാധ്യമാക്കിയത്.ഇന്ദ്രജാലം, മഹേന്ദ്രജാലം മുതലായ വിദ്യകളും ചോയ്യോൻ വശമാക്കിയി രുന്നതായി തോറ്റം പാട്ടിൽ പറയുന്നു.[3][4]

ഒരിക്കൽ ഒരു പഴയ വീട് പൊളിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ തറയുടെ അടിയിൽ നിന്നും ചെയ്യോന് വരു നിധി കിട്ടി. അതിൽ നിറയെ സ്വർണ്ണമായിരുന്നു. ആളുകൾ അറിഞ്ഞാൽ ആപത്താകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ വിളിച്ചു. സ്വർണ്ണ കട്ടികളിൽ മഞ്ഞളും നൂറും പുരട്ടി വെയിലത്ത് വച്ച് ഉണക്കി അടുക്കളയിൽ കുഴിച്ചിടാൻ ഉപദേശിച്ചു. സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾ വെയിലത്ത് വച്ച് ഉണക്കുന്നത് അടുത്ത പുരയിടത്തിൽ തെങ്ങിൽ കയറി തേങ്ങയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന തിയ്യൻ കണ്ടു.[5][6]

ഈ വിവരം നാട്ടിലെ എട്ടുവീട്ടിൽ കുറുപ്പന്മാരെ അറിയിച്ചു. നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരായ കുറുപ്പന്മാർ, പുലയന് ഇതെവിടെനിന്നു കിട്ടിയെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവസരം നോക്കിയിരിക്കെയാണ് കോളേത്ത് ചെന്നിയെന്ന് പേരായ ഒരു തിയ്യത്തിയുടെ വീട്ടിൽ ദിവസവും ചാരായം കുടിക്കാൻ ചെന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചോയ്യോനെ കുറുപ്പന്മാർ നാടുവാഴികളുടെ പിൻബലത്തിൽ നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. ചാലിയംകടവ് പുഴയിലേക്ക് ചാടി തന്ത്രപരമായി രക്ഷപ്പെട്ട ചോയ്യോൻ പിന്നെ തിരിച്ചുവന്നില്ല.[7][8]

അസ്ഥികളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം കഥകൾ കേട്ടാണ് ചോയ്യോന്റെ മകൻ വെള്ളൻ വളർന്നുവന്നത്. അച്ഛനെ ചതിച്ചുകൊന്ന സവർണ്ണ നാടുവാഴി തമ്പുരാക്കന്മാർക്കെതിരെ പൊരുതുകയെന്നതായിരുന്നു തന്റെ ജീവിത നിയോഗമെന്ന് വെള്ളന് തോന്നി. അതിനായി കായികവിദ്യ അഭ്യസിച്ച് കായികക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുതിനായി തീരുമാനിച്ചു. തന്റെ കീഴാളജന്മം അതിനു തടസ്സമായപ്പോൾ തിരുവള്ളൂരിലെ കോമാകുറുപ്പ് എന്ന വലിയ മഹാനുഭവൻ മുന്നോട്ടുവന്നു. പ്രമാണി വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും കുറുപ്പ് നല്ലവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വെള്ളനെ കായികാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. അദ്ദേഹത്തിന് പുലകുറുപ്പ് എന്ന പരിഹാസപേരും ലഭിച്ചു. കോമകുറുപ്പിന്റെ കീഴിൽ വെള്ളൻ കളരി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ശിഷ്യന്റെ മിടുക്കുകണ്ട് സന്തോഷിച്ച കുറുപ്പ് തന്റെ ഉടവാള് സമ്മാനിച്ച് ആശീർവദിച്ചു.[9][10]

അന്യനാട്ടിൽ പോയി കുറെ കൂടി അഭ്യാസം പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നി വെളളൻ മൂരാട് പുഴയും കോരപ്പുഴയും കടലുണ്ടിപ്പുഴയും കടന്ന് മലകളും താണ്ടി കളരിയിൽ വളരെ പ്രശസ്തരായ യോഗി വസതിയിൽ ചെന്നെത്തി. ആ നേരത്ത് യോഗിചേകോന്മാരുടെ നേർപെങ്ങൾ മാത്രമെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. താൻ കടത്തനാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്നതാണെന്നും യോഗിയില് നിന്നും കളരിയിൽ ഉപരിപഠനത്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞു. പുലയനാണെന്ന വിവരം വെള്ളൻ വിദ്യയോടുള്ള ആവേശത്താൻ മറച്ചുവച്ചു.[11][12]

നാടും കുലവും ജാതിയുമറിയാതെ അമ്മാവന്മാർ ആരെയും പഠിപ്പിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളവന്റെ മനസ്സിനെ ദു:ഖത്തിലാക്കി. പിറ്റെ ദിവസം നായാട്ടു കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽവന്ന അമ്മാവന്മാരോട് വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. പയറ്റി തെളിയാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ജാതിയും കുലവും നോക്കുന്ന തെന്തിന് എന്ന പ്രതിവാദത്തിലൂടെ വെള്ളന് വേണ്ടി അമ്മാവന്മാരോടായി അവൾ ശക്തമായി ശുപാർശയും നൽകി. അവനെ അമ്മാവന്മാരുടെ ശിഷ്യനാക്കി.[13][14]

നാലഞ്ച് വർഷത്തെ താമസത്തിനിടയിൽ ആൾമാറാട്ടവും ഇന്ദ്രജാലവും മഹേന്ദ്രജാലവുമെല്ലാം വെള്ളൻ പഠിച്ചു പൂർത്തിയാക്കി. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ തമ്പുരാട്ടി അവനൊരു മോതിരം സമ്മാനവും കൊടുത്തിട്ട് ‘ഇത് നിന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്നും അതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു ആപത്തും വരില്ലെന്നും വരം നൽകി പറഞ്ഞയച്ചു. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ വെള്ളന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് താൻ നാട്ടിലില്ലാത്ത സമയം നോക്കി തമ്പുരാക്കന്മാർ തന്റെ സഹോദരിമാരെ പിഡീപ്പിക്കാറു ണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ്.[15][16]

നേരെ പൂമഠത്തിൽ സാമിയാരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത്. തുടർന്ന് അവിടെ ഉഗ്രമായ സംഘട്ടനമാണ് നടന്നത്. വെള്ളന്റെ കായിക അഭ്യാസംകണ്ട് ഭയന്ന് വിറച്ച് നാടുവാഴികളും കുറുപ്പന്മാരും പുറമേരി കോവിലകത്ത് ചെന്ന് കടത്തനാട് രാജാവിനെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു. വെള്ളനെ പിടിക്കാനായി തന്റെ വലിയ പടത്തലവനായ തച്ചോളി ഒതേനകുറുപ്പിനെ തന്നെ രാജാവ് നിയോഗിച്ചു.[17][18]

പിറ്റെ ദിവസം തന്നെ ഒതേനനും നൂറ്റിയൊന്ന് നായന്മാരും ചേർന്ന് വെള്ളനെ കീഴടക്കാൻ തിരുവെള്ളൂരെത്തി. വിവരം അറിഞ്ഞ വെള്ളൻ തന്ത്രപൂർവ്വം തിരുവെള്ളൂരിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി വടകരയ്ക്കടുത്തുള്ള വഞ്ചിക്കാട് ഗ്രാമത്തിൽ പോയി ഒളിവിൽ താമസിച്ചു. വഞ്ചിക്കാട്ടിലെ താമസ ത്തിനിടയിൽ പ്രസിദ്ധരായ അടിയോടിമാരുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളുമായി പ്രണയത്തിലായി. അവരെ ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു.[19][20]

കൊല്ലും കൊലയും നടത്താൻ അധികാരമുള്ള പുതുപ്പണം വാഴുന്നവരുടെ ചാർച്ചക്കാരായി രുന്ന അടിയോടി കുടുംബത്തിലെ രണ്ടുസ്ത്രീകളെ പുയൻ ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ച് ജാതിക്കോട്ട കൊത്തളങ്ങളെ വിളറിപ്പിടിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് പുതുപ്പണം വാഴുന്നവരുടെ മകനായ തച്ചോളി ഒതേനന്റെ അകന്ന പെങ്ങൾമാരും. വിവരമറിഞ്ഞ ഒതേനൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.[21][22]

രാജകല്പന തെറ്റിച്ച വെള്ളന് ഇങ്ങനെ എത്രനാൾ ഒളിച്ചു കഴിയാമെന്ന് തോന്നി. തന്റെ പരദേവതകളെ ധ്യാനിച്ച് നേരെ വടകരയിലൂടെ നടന്ന് മേപ്പയിലെത്തി തച്ചോളി മാണിക്കോത്ത് ചെന്ന് ഒതേനനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. എല്ലാ ആയുധങ്ങളുമെടുത്ത് ഒതേനൻ വെള്ളനുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. യോഗിപ്പെണ്ണും കൊടുത്ത മോതിരം കൈയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയ വെള്ളൻ ഒതേനനനെ നിലംപരിശാക്കി.[23][24]

പുലചെറുക്കനോട് തോറ്റ് തുന്നും പാടിയ ഒതേനനെ ലോകനാർ കാവിലമ്മയോ, മറ്റ് ഭഗവതിമാരോ രക്ഷിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഒതേനൻ വെള്ളന് ശിക്ഷ്യപ്പെടുകയും ഗുരു ദക്ഷിണക്ക് പകരമായി വെള്ളന്റെ ഓർമ്മക്കായി ഒരു അമ്പലം പണിയിച്ച് കൊള്ളാമെന്ന് വാക്കുകൊടുത്തു. തിരുവെള്ളൂരെത്തിയ വെള്ളൻ പൂമഠത്തിൽ സാമിയാരുടെ കൃഷിപ്പണിയെടുത്തു ജീവിച്ചു. വീണ്ടും അവിടെ നിന്നും ദേശാടനത്തിന് പുറപ്പെട്ടു. കുറ്റ്യാടി കോതാട്ടും മുച്ചുകുന്ന് വാഴയിലും പയ്യോളി കോവത്തും ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. പയ്യോളിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു നായർ സ്ത്രീയുമായി പ്രണയത്തിലായി. കുറച്ചുനാൾ അവിടെ താമസമാക്കി. പിന്നീട് അയനിക്കാട്ട് നിന്ന് സ്വജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ആ ജീവിതത്തിൽ സന്താനങ്ങളുണ്ടായി.[25][26]

അയനിക്കാട് വെള്ളുക്കുനിയാണ് വെള്ളന്റെ ഭാര്യ വീട്. ഈ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് വസൂരി രോഗം പിടിപ്പെട്ട് മലബാറിലെ പുലയരുടെ വീരയോദ്ധാവ് വെള്ളൻ അന്തരിച്ചത്. വെള്ളന്റെ ഊര് വെള്ളൂർ. അത് വെള്ളനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം തിരുവെള്ളൂരായി. തേവർ വെള്ളനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ക്ഷേത്രം തിരുവെള്ളൂർ ക്ഷേത്രം പേരാമ്പ്ര റോഡിൽ ചാനിയം കടവിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കുംഭമാസം 10,11 തീയതികളിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം. അന്നേ ദിവസം തന്നെയാണ് വടകരയിൽ തച്ചോളി ഒതേനനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച തച്ചോളി മാണിക്കോത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെ തിറയുത്സവവും.[27][28]

ചാനിയം കടവിൽ തേവർ വെള്ളൻ ക്ഷേത്രമിരിക്കുന്ന കണ്ടിപറമ്പിൽ ക്ഷേത്രത്തി നോട് തൊട്ടടുത്ത വീടാണ് തേവർ വെള്ളൻ ജനിച്ച വീട്. തേവർ വെള്ളന്റെ പുത്രപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട തെയ്യനും കുടുംബവുമാണ് അവിടെ താമസം. ക്ഷേത്രത്തിലെ കോമരം കൂടിയാണ് തെയ്യൻ. തേവർ വെള്ളന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മൂത്ത കാരണവരാണ് ബേരനും, അനുജൻ കൊറുമ്പനും (കുറുമ്പൻ).ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പിൽ ഇവർ സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചുപോരുന്നു.[29][30]

അവലബംതിരുത്തുക

 1. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 2. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 3. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 4. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 5. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 6. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 7. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 8. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 9. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 10. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 11. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 12. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 13. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 14. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 15. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 16. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 17. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 18. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 19. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 20. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 21. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 22. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 23. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 24. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 25. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 26. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 27. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 28. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
 29. http://dailyreports.in/2017/06/26/the-history-of-thevar-vellan/
 30. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/othenan-who/articleshow/60129215.cms
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തേവർ_വെള്ളൻ&oldid=3488320" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്