തൃക്കടവൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം

1957-65 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലം ആണ് തൃക്കടവൂർ. ഒരു ദ്വയാംഗ സംവരണമണ്ഡലമായിരുന്ന അവിടെ സിപിഐയിലെ കെ. കരുണാകരൻ കോൺഗ്രസ്സിലെ ടി.കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ആയിരുന്നു 1957ലെ സാമാജികർ[1]. 1960ലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സി എം സ്റ്റീഫൻ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ചു. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊല്ലം നഗരത്തിലാണ് ഈ മണ്ഡലം

14
തൃക്കടവൂർ
കേരള നിയമസഭയിലെ നിയോജകമണ്ഡലം
നിലവിൽ വന്ന വർഷം1957-1965
വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം68117 (1960)
ആദ്യ പ്രതിനിഥികെ. കരുണാകരൻ
ടി.കൃഷ്ണൻ
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം1957
ജില്ലകൊല്ലം

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1960_ST_REP.pdf