ചൊക്രാൾസ്കി പ്രക്രിയ

ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സിലിക്കൺ പരലുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ചൊക്രാൾസ്കി പ്രക്രിയ.

മേന്മകൾതിരുത്തുക

  • വളരെ ചെലവുകുറവ്
  • വളരെ വലിയ പരലുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചൊക്രാൾസ്കി_പ്രക്രിയ&oldid=2282497" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്