ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Location map/data/Spain/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

return {
	name = 'Spain',
	top = 44.4,
	bottom = 34.7,
	left = -9.9,
	right = 4.8,
	image = 'Spain location map.svg',
	image1 = 'Relief Map of Spain.png'
}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Location_map/data/Spain&oldid=2530467" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്