ഒരു ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം പോലുള്ള തരംഗങ്ങളുടെ കണ്ണാടിയിൽ നിന്നെന്ന പോലെയുളള പ്രതിഫലനമാണ് ക്രമപ്രതിഫലനം (Regular Reflection or Specular reflection) . [1]

ക്രമ പ്രതിഫലനം. ഇതിൽ പതനകോണും പ്രതിപതനകോണും തുല്യമാണ് .
നിശ്ചലമായ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ക്രമപ്രതിഫലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.

പ്രതിഫലന നിയമപ്രകാരം പതനരശ്മിയും പ്രതിഫലനരശ്മിയും ഉപരിതലത്തിൻ്റെ അഭിലംബവുമായി ഒരേ കോണളവിലും എന്നാൽ അഭിലംബത്തിന്റെ വിപരീതവശങ്ങളിലും ആയിരിക്കും. ഈ സ്വഭാവവിശേഷത ആദ്യമായി വിവരിച്ചത് അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ഹീറോയാണ് ( എഡി. സി. 10-70). [2]

ക്രമപ്രതിഫലനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വിസരിതപ്രതിഫലനത്തിൽ പ്രകാശം വിവിധ ദിശകളിലേയ്ക്ക് ചിതറിപ്പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിഭിന്നമായിരിക്കാം, അതിൽ പ്രകാശം ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ദിശകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.

പ്രതിഫലന നിയമംതിരുത്തുക

 
ലോഹഗോളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രമപ്രതിഫലനം
 
ഒരു മാർബിൾ പന്തിൽ നിന്നുളള വിസരിതപ്രതിഫലനം

പ്രതിഫലനനിയമപ്രകാരം ഒരു രശ്മിയുടെ പ്രതിഫലന കോൺ പതനകോണിന് തുല്യമാണ് കൂടാതെ പതനദിശ, ഉപരിതലത്തിൻ്റെ അഭിലംബം, പ്രതിഫലനദിശ എന്നിവ ഏകതലീയവും ആയിരിക്കും.

ഒരു ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ലംബമായി പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ, അത് ഉറവിട ദിശയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

പ്രതിഫലനക്ഷമതതിരുത്തുക

പ്രതിഫലന തരംഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയും പതനതരംഗത്തിന്റെ ശക്തിയും തമ്മിലുളള അംശബന്ധമാണ് പ്രതിഫലനക്ഷമത (Reflectivity). ഇത് വികിരണ തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ ഒരു ഫലനമാണ്.

പ്രതിഫലിച്ച ബിംബങ്ങൾതിരുത്തുക

ഒരു സമതലദർപ്പണത്തിലെ പ്രതിബിംബത്തിന് ഈ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്:

 • കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിന് കണ്ണാടിയിലേയ്ക്കുളള അകലം വസ്തുവിന് കണ്ണാടിയിലേയ്ക്കുളള അതേ ദൂരം തന്നെയായിരിക്കും
 • പ്രതിബിംബത്തിന് വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലുപ്പമാണ്.
 • വസ്തുവിൻ്റെയും പ്രതിബിംബത്തിന്റെയും മേലും കീഴും അതേപോലെയായിരിക്കും.
 • വലതും ഇടതും വസ്തുവിന്റേതിന് വിപരീതമാണ്.
 • ഇത് മിഥ്യബിംബം ആണ് ആണ്, അതായത് പ്രതിബിംബം കണ്ണാടിക്ക് പിന്നിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ അത് ഒരു സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഉദാഹരണങ്ങൾതിരുത്തുക

 
മഴയെത്തുടർന്നുളള പാരീസിലെ ട്രോകാഡെറോയിലെ മൈതാനം. ജലത്തിന്റെ പാളി ഈഫൽ ടവറിന്റെയും മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെയും ഒരു പ്രതിബിംബം ക്രമപ്രതിഫലനത്തിലൂടെ കാണിക്കുന്നു.

ക്രമപ്രതിഫലനത്തിന്റെ ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണം ഒരു നിലകണ്ണാടിയാണ്, ഇത് ക്രമപ്രതിഫലനത്തിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

 • ജ്യാമിതീയ ഒപ്റ്റിക്സ്
 • ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഒപ്റ്റിക്സ്
 • പ്രതിഫലന ഗുണകം
 • പ്രതിഫലനം (ഗണിതം)
 • പ്രത്യേക ഹൈലൈറ്റ്
 • സവിശേഷത

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

 1. Tan, R.T. (2013), Specularity, Specular Reflectance. In: Ikeuchi K. (eds) Computer Vision, Springer, Boston, MA, doi:10.1007/978-0-387-31439-6, ISBN 978-0-387-31439-6
 2. Sir Thomas Little Heath (1981). A history of Greek mathematics. Volume II: From Aristarchus to Diophantus. ISBN 978-0-486-24074-9.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്രമപ്രതിഫലനം&oldid=3844800" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്