തെറാപ്പോഡ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു ദിനോസർ ആണ് കോൽ. ദിനോസറുകളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പേരുള്ള രണ്ടു ദിനോസറുകളിൽ ഒന്ന് കോൽ ആണ് മറ്റൊന്ന് മേയി ആണ്. മംഗോളിയയിൽ ആണ് ഇവയുടെ ഫോസ്സിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കോൾ
Temporal range: അന്ത്യ ക്രിറ്റേഷ്യസ്, 75 Ma
Restoration of Kol feeding from a termite mound
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
കിങ്ഡം:
Phylum:
Class:
Superorder:
Order:
Suborder:
Family:
Genus:
കോൽ

Turner, Nesbitt, & Norell, 2009
Species
  • K. ghuva Turner, Nesbitt, & Norell, 2009 (type)

ശാസ്ത്രീയ നാമം കോൽ ഘുവ്എ എന്നാണ്, അർഥം സുന്ദരമായ പാദം ഉള്ള എന്ന് . വാക്കുകൾ മംഗോളിയൻ ആണ്

കണ്ടെത്തൽ

തിരുത്തുക

കോൽന്ടെ ആകെ ഒരു ഫോസ്സിൽ മാത്രം ആണ് കിട്ടിയിട്ടുളത് , അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. കോൾ വളരെ കുറവ് ഉള്ള ദിനോസർ ആയിരിക്കം എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു.[1]

  1. Turner, A.H.; Nesbitt, S.J.; Norell, M.A. (2009). "A Large Alvarezsaurid from the Cretaceous of Mongolia". American Museum Novitates. 3648: 1–14.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോൽ&oldid=2444411" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്