ഒരു ചെറുതാരകം
വിക്കിപീഡിയ സംസ്കാരം ഇതര ഉപയോക്താക്കളിൽ വളർത്തുവാൻ താങ്കൾ നടത്തുന്ന വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾക്ക് എന്റെ വക ഒരു ചെറുതാ‍രകം സമർപ്പിക്കുന്നു. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ താങ്കൾക്കു കഴിയട്ടെ. (ഈ താരകം നൽകിയത്: മൻ‌ജിത് കൈനി 06:05, 12 ഒക്ടോബർ 2006 (UTC))

തങ്കനക്ഷത്രം
താങ്കൾ നടത്തുന്ന വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾക്ക്, സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണവും കൃത്യതയും പുലർത്തുന്നവർക്കുള്ള തങ്കനക്ഷത്രം സമർപ്പിക്കുന്നു. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ താങ്കൾക്കു കഴിയട്ടെ. (ഈ താരകം നൽകിയത്: --Jigesh 14:07, 6 നവംബർ 2006 (UTC)

ചെറുതാണ് സുന്ദരം
സത്യം ശിവം സുന്ദരം, കർമ്മമേഖലയിൽ ആത്മവിശ്വസത്തിനായി ഈ താരകം കൂട്ടിരിക്കട്ടെ. ഇനിയും ചെറിയ തിരുത്തലുകൾ കാണട്ടേ. ഈ നക്ഷത്ര ബഹുമതി നൽകിയത്:--ചള്ളിയാൻ 11:48, 21 നവംബർ 2006 (UTC)
നക്ഷത്രപ്പൊട്ട്
ഫലകങ്ങളുടെ ആശാന് എന്റെ വക ഒരു തങ്കനക്ഷത്രം. ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലങ്ങളെ പൊട്ടു കുത്തിച്ചതിനായി ഈ താരകം നൽകിയത്: --Vssun 11:32, 18 ജനുവരി 2007 (UTC)
എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ കസ്റ്റമൈസ് ‍ചെയ്യുവാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത മലയാളം വിക്കിയുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് രാജകുമാരനു ഈ പ്രത്യേക സുവർണ്ണ പുരസ്കാരം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു.--Shiju Alex 08:16, 27 മാർച്ച് 2007 (UTC)
--Vssun 18:24, 27 മാർച്ച് 2007 (UTC)
മലയാളം വിക്കിയുടെ ഹാൻഡി മാന്. ഇനിയും റിപ്പയറിങ്ങ് നടത്തൂ. കുറേ ശരിയാക്കാനുണ്ട്. പണിയായുധങ്ങൾ തരുന്നത് --ചള്ളിയാൻ 13:56, 2 ജൂലൈ 2007 (UTC)

വിക്കിപ്പീഡിയ പത്താം പിറന്നാൾ താരകം തിരുത്തുക

  വിക്കിപ്പീഡിയ പത്താം പിറന്നാൾ താരകം
മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയയുടെ പത്താം പിറന്നാളാശംസിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ . താങ്കൾ വിക്കിപ്പീഡിയക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദിയോടെ.. Hrishi (സംവാദം) 19:35, 20 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Tux_the_penguin/Barnstars&oldid=1537010" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്