ഉപയോക്താവിന്റെ ബാബേൽ വിവരണം
ml-0 ഈ ഉപയോക്താവിനു മലയാളഭാഷയിൽ ഒട്ടും അറിവ് ഇല്ല (അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണു മനസ്സിലാക്കുന്നത്).
en-N This user has a native understanding of English.
ഉപയോക്താക്കൾ ഭാഷാക്രമത്തിൽ

I am normally on English Wikipedia as Redrose64.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Redrose64&oldid=1298224" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്