നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ തലച്ചോർ‍ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മളെക്കൊണ്ട് തോന്നിക്കുന്നതാണ് INTUITION.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇൻടൂയിഷൻ&oldid=3523532" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്