ഇക്സോറ ബ്രെവിപെദുൻകുളാത

പുഷ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിലെ ഒരു വർഗ്ഗമാണ് ഇക്സോറ ബ്രെവിപെദുൻകുളാത - Ixora brevipedunculata. ഇത് റുബിയേസീ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫ്രെഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ ടുബായ് ദ്വീപിൽ ഇവ സർവ്വസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്നു.

ഇക്സോറ ബ്രെവിപെദുൻകുളാത
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
സാമ്രാജ്യം:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
നിര:
കുടുംബം:
ഉപകുടുംബം:
Tribe:
ജനുസ്സ്:
വർഗ്ഗം:
I. brevipedunculata
ശാസ്ത്രീയ നാമം
Ixora brevipedunculata
Fosberg

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക