ഒരു വസ്തുവിന്റെ സാന്ദ്രത, മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ സാന്ദ്രതയുമായുള്ള അനുപാതത്തിനെയാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത (Specific gravity) എന്നു പറയുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാത്ത പക്ഷം സാധാരണ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയുമായി ചേർത്താണ് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത
Common symbols
SG
SI unitയൂണിറ്റ് ഇല്ല
SI dimension1
Derivations from
other quantities
ഇന്ധനത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത പരിശോധിക്കുന്നു

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക

ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഒന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് റഫറൻസിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ്; 1 നെക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ അത് റഫറൻസിനേക്കാൾ സാന്ദ്രമാണ്. ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കൃത്യമായി 1 ആണെങ്കിൽ സാന്ദ്രത തുല്യമാണ്; അതായത്, രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും തുല്യ വോള്യങ്ങൾക്ക് ഒരേ പിണ്ഡമുണ്ട്. റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ വെള്ളമാണെങ്കിൽ, ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത (അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഗുരുത്വാകർഷണം) 1 ൽ താഴെയുള്ള ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത 0.91 ആയ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് പൊങ്ങിക്കിടക്കും. 1 ൽ കൂടുതലുള്ള ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഉള്ള ഒരു വസ്തു മുങ്ങിപ്പോകും.

സാമ്പിളിനും റഫറൻസിനും താപനിലയും മർദ്ദവും വ്യക്തമാക്കണം.  മർദ്ദം എല്ലായ്പ്പോഴും 1 atm (101.325 kPa) ആണ്.  അത് ഇല്ലാത്തയിടത്ത്, സാന്ദ്രത നേരിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പതിവാണ്.  സാമ്പിളിനും റഫറൻസിനുമുള്ള താപനില വ്യവസായം മുതൽ വ്യവസായം വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.  ബ്രിട്ടീഷ് മദ്യനിർമ്മാണത്തിൽ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർദ്ദിഷ്ട ഗുരുത്വാകർഷണം 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു. [3]  ഉപ്പുവെള്ളം, പഞ്ചസാര പരിഹാരങ്ങൾ (സിറപ്പുകൾ, ജ്യൂസുകൾ, ഹണിസ്, ബ്രൂവേഴ്‌സ് വോർട്ട്, മസ്റ്റ്, മുതലായവ), ആസിഡുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള വിവിധ വസ്തുക്കളുടെ പരിഹാരങ്ങളുടെ സാന്ദ്രതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ മാർഗ്ഗമായി നിർദ്ദിഷ്ട ഗുരുത്വാകർഷണം വ്യവസായത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആപേക്ഷിക_സാന്ദ്രത&oldid=4090125" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്