ഒരു വസ്തുവിന്റെ സാന്ദ്രത, മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ സാന്ദ്രതയുമായുള്ള അനുപാതത്തിനെയാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത (Specific gravity) എന്നു പറയുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാത്ത പക്ഷം സാധാരണ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയുമായി ചേർത്താണ് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത
Common symbols
SG
SI unitയൂണിറ്റ് ഇല്ല
Derivations from
other quantities
ഇന്ധനത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത പരിശോധിക്കുന്നു

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആപേക്ഷിക_സാന്ദ്രത&oldid=2416747" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്