അമല

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

അമല എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്:

  • വിർജിൻ മേരി, യേശുവിന്റെ അമ്മ,
Wiktionary
Wiktionary
അമല എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

അമല എന്ന വാക്കിനു നിർമലമായവൾ. [യേശുവിന്റെ അമ്മ ജന്മപാപമില്ലാതെ ജനിച്ചവൾ].

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമല&oldid=3678421" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്