അഭിനയ (സംസ്കൃതം abhi- 'towards' + nii- 'മുൻകൂർ / ഗൈഡ്') ഇന്ത്യൻ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിലെ മുഖഭാവത്തിന്റെ കലയാണ്. കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ "ഒരു പ്രേക്ഷകനെ (രസ) അനുഭവിച്ചറിയാൻ" ഒരു പ്രേക്ഷകനെ നയിക്കുക " (ഭാവ) എന്നതാണ്. ഭാരത മുനിയുടെ നാട്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഈ ആശയം എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത ശൈലികളുടെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നാട്യ ശാസ്ത്ര അനുസരിച്ച് അഭിനയയെ നാലായി വിഭജിക്കാം.[1]

Abhinaya performed by Shrinika Purohit (Odissi)

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Tarla Mehta (1995). Sanskrit Play Production. Motilal Banarsidass.pp. 131–186

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അഭിനയ&oldid=2925851" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്