ആർ. വിശ്വനാഥൻ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് അന്വയം. 1992-ൽ നിരൂപണ-പഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. [1][2]

അന്വയം
പുറംചട്ട
കർത്താവ്ആർ. വിശ്വനാഥൻ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അന്വയം&oldid=1372295" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്