കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂര‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ങ്ങാടി താലൂക്കിലെ പരപ്പന‌‌‌‌‌‌‌ങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് അഞ്ചപ്പുര.[1]

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അഞ്ചപ്പുര&oldid=3268675" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്